Liên hệ Phòng kinh doanh Dat Xanh group

Đặt tại trụ sở chính tập đoàn Đất Xanh

[wp-svg-icons icon=”location” wrap=”i”] 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
[wp-svg-icons icon=”mobile” wrap=”i”] 097.3333.683
[wp-svg-icons icon=”envelop” wrap=”i”] info@gemskyworld.datxanh.group
[wp-svg-icons icon=”earth” wrap=”i”] https://gemskyworld.datxanh.group

Bộ phận nhân sự

[wp-svg-icons icon=”envelop” wrap=”i”] tuyendung@gemskyworld.datxanh.group

Dịch vụ khách hàng

[wp-svg-icons icon=”mobile” wrap=”i”] 0907 008 123
[wp-svg-icons icon=”envelop” wrap=”i”] DVKH@gemskyworld.datxanh.group

Thời gian làm việc

Thứ hai – Thứ sáu

  • Sáng: 08:00 – 12:00
  • Chiều: 13:00 – 17:45

Thứ bảy

  • Sáng: 08:00 – 12:00
  • Lưu ý: Thứ bảy không giao dịch tiền mặt